cerat.pl/

| Stateczne strony w sieci |

17 lut

SHUNXIN sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 17.02.14 by Merlyn

Spółka SHUNXIN sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428151
 • REGON – 146200289
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy SHUNXIN sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 61 100

Miejscowość – 00-819 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.22966
Długość geogr. – 20.998711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

Komentowanie nie jest możliwe

17 lut

VORTEX sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 17.02.14 by Merlyn

Spółka VORTEX sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428091
 • REGON – 180869770
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-24

Dane adresowe firmy VORTEX sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Broniewskiego 24 162

Miejscowość – 35-206 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.05175
Długość geogr. – 21.98243

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

16 lut

LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

Posted in spółki jawne on 16.02.14 by Merlyn

Spółka LOKO A.Z. ZYMEK sp.j. / siedziba Pszczyna

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428212
 • REGON – 272196848
 • NIP – 6381000424

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-27

Dane adresowe firmy LOKO A.Z. ZYMEK sp.j.

Siedziba rejestrowa – Pszczyna

Ulica – Górnośląska 15

Miejscowość – 43-100 Pszczyna

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.128191
Długość geogr. – 19.00735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 2 – 18.2 Reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 3 – 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

Dane wpisane do KRS

tags:

Komentowanie nie jest możliwe

15 lut

EXTREME sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 15.02.14 by Merlyn

Spółka EXTREME sp. z o.o. / siedziba Racibórz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428189
 • REGON – 243001959
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy EXTREME sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Racibórz

Ulica – Bosacka 61

Miejscowość – 47-400 Racibórz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.090019
Długość geogr. – 18.231621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

PKD 2 – 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

13 lut

CAR SERVICE sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 13.02.14 by Merlyn

Spółka CAR SERVICE sp. z o.o. / siedziba Włocławek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428354
 • REGON – 341308490
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy CAR SERVICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Włocławek

Ulica – Paprocia 37

Miejscowość – 87-800 Włocławek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.637379
Długość geogr. – 19.07794

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

PKD 3 – 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

11 lut

ALTER sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 11.02.14 by Merlyn

Spółka ALTER sp. z o.o. / siedziba Lublin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428241
 • REGON – 61443773
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ALTER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Lublin

Ulica – Mgielna 6B

Miejscowość – 20-833 Lublin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.263729
Długość geogr. – 22.49847

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 63 Działalność usługowa w zakresie informacji

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

11 lut

ARCID sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 11.02.14 by Merlyn

Spółka ARCID sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000427683
 • REGON – 8059754
 • NIP – 7780021351

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ARCID sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Śniadeckich 1 6

Miejscowość – 60-773 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.403074
Długość geogr. – 16.90487

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 2 – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

11 lut

SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 11.02.14 by Merlyn

Spółka SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428287
 • REGON – 146237217
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy SCANVAEGT NORDIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Jana Pawła Ii 27

Miejscowość – 00-867 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23914
Długość geogr. – 20.997721

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 3 – 9 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

08 lut

GETA sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 08.02.14 by Merlyn

Spółka GETA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428031
 • REGON – 302171825
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy GETA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Sielska 17 A

Miejscowość – 60-129 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.38834
Długość geogr. – 16.848914

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 2 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

07 lut

BOGMAR KATOWICE sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 07.02.14 by Merlyn

Spółka BOGMAR KATOWICE sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428393
 • REGON – 243000090
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy BOGMAR KATOWICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Wajdy 14 13A

Miejscowość – 40-175 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.273111
Długość geogr. – 19.03673

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

07 lut

DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k.

Posted in spółki komandytowe on 07.02.14 by Merlyn

Spółka DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428301
 • REGON – 302173267
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy DOM HOFFMANNA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Słowackiego 17 7

Miejscowość – 60-822 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.415651
Długość geogr. – 16.914

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

07 lut

P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 07.02.14 by Merlyn

Spółka P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o. / siedziba Kalisz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428436
 • REGON – 302166110
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy P.W. EKO-BAMIR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kalisz

Ulica – Koszutskiego 20

Miejscowość – 62-800 Kalisz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.760485
Długość geogr. – 18.047

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

PKD 2 – 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

06 lut

MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j.

Posted in Bez kategorii on 06.02.14 by Merlyn

Spółka MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j. / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428539
 • REGON – 221717020
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-07-31

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-29

Dane adresowe firmy MADER ADRIAN RYBKOWSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Raciborskiego 1A/C L2

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

06 lut

ŚWIAT MODY sp. z o.o.

Posted in Bez kategorii on 06.02.14 by Merlyn

Spółka ŚWIAT MODY sp. z o.o. / siedziba Katowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428368
 • REGON – 242999022
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy ŚWIAT MODY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Katowice

Ulica – Warzywna 7 6

Miejscowość – 40-545 Katowice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.225971
Długość geogr. – 18.99819

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 2 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe

04 lut

SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o.

Posted in spółki z ograniczoną odpowiedzialnością on 04.02.14 by Merlyn

Spółka SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000428068
 • REGON – 221717646
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-07-30

Data ogłoszenia wpisu – 2012-08-28

Dane adresowe firmy SRS SHIP REPAIR SERVICES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Wesoła 7

Miejscowość – 81-578 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.49469
Długość geogr. – 18.41427

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

PKD 3 – 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Dane wpisane do KRS

tags: ,

Komentowanie nie jest możliwe